Go to Top

Startsida

Startsida

Osakeyhtiö Kuljetin

Industrins anskaffning av transport- och flytanordningar har skapat goda verksamhetsförutsättningar för Osakeyhtiö Kuljetin. Företaget har under fem årtionden utvecklats till en av kunderna erkänd tillverkare av transport- och flytanordningar.

Osakeyhtiö Kuljetin satsar på hög kvalitet både i sina produkter och i sin verksamhet till ett konkurrenskraftigt pris utan att tumma på leveranssäkerheten.

I vårt produktsortiment finns bland annat:

 • Elevatorer
 • Bandelevatorer
 • Bandtransportörer
 • Navtransportörer
 • Kedjeelevatorer
 • Kedjetransportörer
 • Transportörsystem
 • Skoptransportörer
 • Vändbord
 • Lådtransportörer
 • Lamelltransportörer
 • Palltransportörer
 • Pallmagasin
 • Facktransportörer
 • Genomströmningssystem
 • Modulbandtransportörer
 • Liftar
 • Palettransportörer
 • Vertikallyftare
 • Skoptransportörer
 • Rulltransportörer
 • Rullband
 • Skruvtransportörer
 • Löpvagnar
 • Förslutningsmatare
 • Aktuatorer
 • Stålkonstruktioner
 • Lagertransportörer